۱۳۹۶/۰۵/۰۸

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ را اعلام کرد.

در دومین نشست خبری ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی رضا جمشیدی دردومین نشست خبری در سال جاری با اصحاب رسانه ، آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن 95 ، نرخ تورم و نتایج طرح آمارگیری نیروی کار را تشریح کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به انتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1395از سوی مرکز آمار ایران گفت : براساس نتایج این سرشماری ، جمعیت کل کشور 79.926.270 نفر بوده است .
رضا جمشیدی با بیان این که از این رقم ، تعداد 59.146.847 نفر در نقاط شهری و 20.730.625 نفر نیز در نقاط روستایی کشور ساکن بوده اند افزود : تعداد 48.798 نفر نیز جزو افراد غیر ساکن بوده اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خاطر نشان کرد: براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1395 جمعیت استان خراسان رضوی ، 6.434.501 نفر معادل 8.1 درصد از جمعیت کل کشور می باشد.
وی افزود : از این میزان جمعیت استان ، تعداد  4.700.924 نفر ساکن در نقاط شهری و1.733.121 نفر نیز ساکن در نقاط روستائی استان می باشند ، ضمن اینکه تعداد 456 نفر نیز جزو افراد غیر ساکن بوده اند.
رضا جمشیدی متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت را در کل کشور 1.24درصد  و همین رقم را برای استان خراسان رضوی 1.43 اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ضمن اشاره به  شاخصهای عمده جمعیتی استان طی سالهای 95 – 90 گفت : براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1395، نسبت جنسی در استان خراسان رضوی 102 ، تراکم نسبی 55 ، نرخ شهر نشینی 73.1 .همچنین بعد خانوار 3.3 می باشد.
جمشیدی ، جمعیت شهرستان مشهد را براساس نتایج این سرشماری ، 3.372.660 نفر معادل 52.4 درصد جمعیت استان  اعلام و اضافه کرد : تعداد خانوارهای شهرستان مشهد نیز 1.021.068 خانوار معادل 52.7 درصد خانوارهای کل استان می باشد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، بعد خانوار درشهرستان مشهد را 3.3 تراکم نسبی 368.9  نسبت جنسی 101 ، نرخ شهرنشینی 89.3 و همچنین متوسط نرخ رشد سالانه 90-95 شهرستان مشهد را 1.90 اعلام کرد.
رضا جمشیدی در ارتباط با نحوه توزیع نسبی جمعیت شهرستانهای استان در سال 1395 گفت : براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن 95 بیش از 71.8 درصد از جمعیت استان در پنج شهرستان ساکن هستند.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد : شهرستان مشهد با 52.4 درصد، نیشابور 7درصد ، سبزوار 4.8 درصد، تربت جام 4.2 درصد وتربت حیدریه  با 3.5 درصد بیشترین سهم جمعیتی را در بین شهرستان های استان به خود اختصاص داده اند . وی افزود شهرستان داورزن نیز با  0.3 درصد سهم از کل جمعیت استان دارای کمترین میزان جمعیت دربین شهرستانهای استان می باشد.
جمشیدی بابیان این که مهاجران وارد شده از سایر استانها به خراسان رضوی در سال 1395 تعداد 343.767 نفر بوده اند سهم این افراد را از کل کشور 7.3 درصد اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص وضعیت مسکن استان در سال 1395 گفت : براساس نتایج حاصل از این سرشماری ، از مجموع 1.863.763 واحد مسکونی معمولی موجود در سطح استان ،تعداد 686.400 واحد معادل 36.8 درصد آپارتمانی و 1.177.363 واحد معادل 63.2 درصد نیز  سهم واحدهای غیر آپارتمانی بوده است.
رضا جمشیدی با بیان این که ، از مجموع واحدهای مسکونی معمولی سطح استان ، تعداد 493.924 واحد معادل 26.5 درصد بین 51 تا 75 متر مربع مساحت دارند که یک چهارم واحدهای مسکونی استان را شامل می شود افزود : همچنین واحد های مسکونی با مساحت 501 متر مربع وبیشتر با تعداد 1702 واحد کمترین سهم را بخود اختصاص داده اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ تورم در کشور گفت : نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه سالجاری در کشور 7.6 می باشد که نسبت به ماه قبل ازآن 2 دهم درصد افزایش یافته است.
جمشیدی با بیان این که پس از اسفند ماه سال 92 تاکنون نرخ تورم در نقاط شهری استان همواره از میانگین کشوری کمتر بوده است اضافه کرد : این نرخ در خردادماه سال جاری برای کشور 7.4 و استان 7.2 می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دراین نشست خبری به شاخص های عمده نیروی کار در کشور واستان اشاره کرد و گفت : براساس نتایح  برگرفته از طرح نیروی کاراستان ، نرخ مشارکت اقتصادی استان  در سال 95 ، 42.1 درصد جمعیت فعال استان 2.220596 نفر ، نرخ اشتغال 86.8 درصد ، جمعیت شاغل 1.927456 نفر ، نرخ بیکاری 13.2 درصد و همچنین جمعیت بیکار 293.140 نفر بوده اند.
رضا جمشیدی با اشاره به نتایج طرح نیروی کار افزود : در فصل بهار 1396 نرخ مشارکت اقتصادی 45.3 درصد ، جمعیت فعال 2.398760 نفر ، نرخ اشتغال 85.7 درصد ، جمعیت شاغل 2.055.738 نفر، نرخ بیکاری 14.3درصد و همچنین جمعیت بیکاراستان 343.023 نفر می باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در انتهای این نشست خبری ضمن اشاره به شاخص های عمده نیروی کار استان تصریح کرد: سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان در فصل بهار 1396 به ترتیب : بخش خدمات 47.6 درصد صنعت 30.4 درصد و کشاورزی 22 درصد بوده است.
 
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۴۳۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .