۱۳۹۷/۰۲/۲۹

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی : طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار همزمان باسراسر کشور در سطح استان اجرا می گردد.

معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گفت: طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار که یکی از مهم ترین طرح های مرکز آمار در کشورمی باشد همزمان باسراسر کشور در سطح خراسان زضوی نیز به مرحله اجرا درمی آید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی معاون آمار واطلاعات این سازمان با بیان این که طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار یکی از مهم ترین طرح های مرکز آمار درکشور می باشد افزود : کاربردهای اساسی و متنوع از نتایج این طرح آمارگیری در بررسی الگوی مصرفی خانوارها، مطالعه روند مصرف کالاها و خدمات ، ارزیابی آثار سیاست های اقتصادی در زمینه تامین عدالت اجتماعی و بررسی توزیع درآمد و امکانات و تسهیلات خانوارها ، مطالعه روابط متقابل ویژگی های اجتماعی اقتصادی خانوارها ، فراهم آوردن امکان بررسی خانوارهای زیر خط فقر و نقش مهم آن در تامین اطلاعات مورد نیاز حساب های ملی و منطقه ای می باشد.
مجید نعیمی خاطر نشان کرد : این طرح از سال 1342 توسط مرکز آمار ایران انجام می شود و تعاریف و مفاهیم آن منطبق با سیستم حساب های ملی SNA می باشد .
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به نتایج این طرح اظهارداشت : در سال 95 13متوسط هزینه‌ کل سالانه‌ یک خانوار شهری در خراسان رضوی  243،359 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 11,6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین سرانه هزینه کل هر فرد در خانوار شهری در استان 71،787 هزار ریال بوده است.
وی افزود :  متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه یک خانوار شهری در سال1395 در استان 273،139 هزارریال بوده است که نسبت به سال قبل 9,9 درصد افزایش داشته است.
نعیمی اضافه کرد : در سال 1395 متوسط هزینه‌کل سالانه‌ یک خانوار روستایی در خراسان رضوی  156،907 هزار یال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 9,6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین سرانه هزینه کل هر فرد در خانوار روستایی در استان 45،165 هزار ریال بوده است.
به گفته معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار روستایی در سال 1395در استان  132،308 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 8,8 درصد افزایش داشته است.
مجید نعیمی تصریح کرد : شیوه اجرای این طرح در سال 1397 به صورت نمونه گیری خواهد بود که با مراجعه پرسشگران طرح به 1674  خانوار نمونه ساکن در مناطق شهری و روستایی استان کارآمارگیری انجام خواهد شد.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تاکید کرد : پرسشگران طرح ، علاوه بر پرسش ریز اقلام هزینه و درآمد خانوار، خصوصیات اجتماعی اعضای خانوار،  وضعیت شغلی و مشخصات محل سکونت خانوار را نیز از خانوارهای نمونه طرح سوال خواهند کرد.
مجید نعیمی ، زمان اجرای طرح آمارگیری از هزینه ودرآمد خانوار را از اول اردیبهشت ماه 1397 لغایت 31 فروردین ماه سال 1398 اعلام کرد .
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۴۹۳


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .