۱۳۹۷/۰۴/۱۶

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی از برگزاری آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در استان خبر داد.

معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گفت : پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی صبح روز جمعه  97.04.15 همزمان باسایر کشور در 11 حوزه استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی کوکب موسوی اظهارداشت : پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی صبح روز گذشته در 129 شهرستان و 234 حوزه در سطح کشور برگزار گردیدکه این آزمون در سطح استان خراسان رضوی در 11 حوزه و 7 شهرستان برگزارشد.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تاکید کرد : ازمجموع  28438 متقاضی شرکت در این آزمون که محل آزمون خودرا حوزه های استان خراسان رضوی انتخاب کرده بودند ، تعداد 24620 نفر حاضردر سرجلسه آزمون حاضر و همچنین تعداد غائبین  3817 نفرمی باشد. وی نسبت غایبین این آزمون را درمجموع حدود 13.5درصد اعلام کرد.
کوکب موسوی تصریح کرد : در پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشوردر مجموع  ۱۸ هزار و ۲۰۷ نفر در ۹ دستگاه اجرایی کشور جذب وبکارگیری خواهند شد .وی افزود : سهمیه خراسان رضوی ازاین تعداد  ، 620نفر  برای 5 دستگاه اجرایی استان خواهد بود.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی بابیان این که  نسبت  متقاضیان سهمیه های استخدامی استان  از کل متقاضیان استخدامی کشور 5.65 درصدمی باشد اضافه کرد : نسبت سهمیه های استخدامی دستگاههای اجرایی استان از کشور دراین مرحله  3.4 درصد می باشد.
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ،  نسبت داوطلبین به مجوزهای استخدامی دستگاههای استان  را دراین آزمون 39 نفر اعلام کرد و افزود : این نسبت برای سهمیه های غیر ایثارگر  (آزاد ، 3درصد معلولین و 5 درصد ایثارگران) 49  نفر و برای سهمیه 25 درصد ایثارگران 7.7 نفر می باشد.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۶۰۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .