۱۳۹۷/۰۷/۱۴

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از اجرای طرح آمارگیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک ۱۳۹۷-۱۳۹۸ خبرداد.

معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گفت : طرح آمارگیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک 1397-1398 همزمان باسراسر کشور درسطح استان به مرحله اجرا درمی آید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ، مجید نعیمی با اعلام این خبراظهار داشت : نتایج حاصل از سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده و مقایسه آن با نتایج سرشماری عمومی کشاورزی بیانگراین مطلب است که نزدیک به 30 درصد تعداد دامهای سبک متعلق این جامعه (دامداران) می باشد.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود : بررسیها همچنین بیانگر این موضوع است که بخش قابل توجهی از دامهای سبک متعلق به دامداران متحرک )به جز عشایر کوچنده( میباشد که محل نگهداری دامهای آنان نیز همانند عشایر، در فصول مختلف سال در نقاط جغرافیایی )استان و یا شهرستان( متفاوتی است.
به گفته نعیمی ، جابجا شدن دامهای سبک این قبیل دامداران سبب شده است تا تعداد دامهای سبک، در زمانهای مختلف سال در استانهای مختلف متفاوت باشد. وی افزود : علاوه بر آن، تقویم مدوّنی از فصل زایش دام سبک در نقاط مختلف کشور، وجود ندارد.
مجید نعیمی خاطر نشان کرد : این موضوعات سبب شده است که علیرغم وجود طرحهای آمارگیری منظم از دامداریهای نمونه در مرکز آمار ایران، بعضی از سؤالات در خصوص تعداد دام سبک، همواره بدون پاسخ بماند.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تصریح کرد : به منظور پاسخ به این سؤالات، مطالعه روی روشهای اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک از آذر ماه سال 1396 آغاز شد.  وی افزود : بررسی منابع خارجی و داخلی و همچنین بحث و تبادل نظر با کارشناسان دام سبک نشان داد هیچ اطلاعات دقیقی در مورد میزان این تغییرات و روش اندازه گیری آن وجود ندارد.
مجید نعیمی در ادامه افزود : بر همین اساس تصمیم گرفته شدطی یک تحقیق میدانی، از طریق مراجعه به تعدادی از بهره برداران دارای دام سبک و ثبت تغییرات تعداد دام آنها به صورت ماهانه، روند این تغییرات در طول سال مورد اندازه گیری قرار گیرد و در کنار آن، برای پرسشهای دیگرنیز پاسخهای مستندی تهیه شود.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تاکیدکرد : طرح آمارگیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک 1397-1398 به صورت نمونه گیری و با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی کشاورزی 1393 تهیه و اجرا خواهد شد.
وی افزود : در این طرح اطلاعات مربوط به تعداد دام سبک در روز آمارگیری به تفکیک سن و جنس، تعداد دام به دنیا آمده و محل استقرار این دامها در هر ماه، از حدود 3000 بهره بردار دارای دام سبک در سطح کشور که با روشهای نمونه گیری انتخاب شده اند پرسیده شده و نتایج در قالب" تقویم زایش و "روند تغییرات ماهانه تعداد دام سبک" ارئه خواهد شد.
مجید نعیمی تصریح کرد : از این اطلاعات علاوه بر کمک به برنامه ریزی های تخصصی بخش دام، اطلاعات ارزشمندی برای متولیان تنظیم بازارفرآورده های مرتبط با دام سبک و محققان فراهم خواهد شد. همچنین امکان تهیه سری زمانی منظم از تعداد انواع دام سبک )حاصل از نتایج طرحهای آمارگیری دامداری( و پیش بینی تعداد دام سبک در ماههای مختلف سال فراهم خواهد شد.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این که مطابق پیش بینی انجام شده، زمان آغاز این طرح، مهر ماه 1397 و خاتمه آن، شهریور ماه 1398 است افزود : زمان تکمیل پرسشنامه های این طرح، هفته چهارم هر ماه است که در این طرح آمارگیری، هفته مرجع نامیده میشود.
وی در ادامه افزود : نخستین مرحله اجرای طرح در مهر ماه 1397 و از طریق مراجعه حضوری به بهره برداران نمونه، تکمیل پرسشنامه کاغذی، دریافت شماره تلفن جهت برقرای تماس در ماه های آینده و ارائه توضیحات به منظور جلب مشارکت آنان برای همکاری تا پایان طرح است.
 معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی در انتها خاطر نشان کرد : 11 مرحله بعدی اجرای این طرح شامل تماس تلفنی با بهره برداران در هفته مرجع هر ماه جهت دریافت اطلاعات آنان و درج در پرسشنامه است.


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۲۸۴


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .