۱۳۹۷/۱۰/۱۱

برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی باحضور معاون علمی وفناوری رئیس جمهور

نودودومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور معاون علمی وفناوری رئیس جمهور در محل استانداری خراسان رضوی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان دکتر رضا جمشیدی رئیس این سازمان و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی دراین جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت و اهم اقدامات انجام شده مرتبط با اقتصاد مقاومتی از سوی دبیر خانه این ستاد درخصوص پیش بینی شاخص های نیروی انسانی برنامه ششم توسعه استان اظهار داشت : براساس سرشماری مسکن سال ۱۳۹۵ کل جمعیت استان در سال مذکور ۶۴۳۴ هزار نفر بوده که سهم جمعیت شهری حدود ۴۷۰۰ هزار نفر و جمعیت روستایی استان ۱۷۳۳ هزار نفر بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام شده پیش‌بینی می‌شود، جمعیت استان در سال ۱۴۰۰ به ۶۹۰۷ نفر افزایش می‌یابد که ۵۰۴۲ هزار نفر آن مربوط به جمعیت شهری و ۱۸۶۵ هزار نفر مربوط به جمعیت روستایی خواهد بود. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۲.۱ یک درصد بوده که بر اساس برآوردهای پیش بینی شده برنامه توسعه استان در سال ۱۴۰۰ به ۴۴.۴ خواهد یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به میزان اشتغال و نرخ بیکاری در سال 1395و سال 1400 تصریح کرد: جمعیت شاغل استان در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۹۰۱ هزار نفر بوده که پیش‌بینی می‌شود، در سال ۱۴۰۰ به ۲۳۳۵ هزار نفر افزایش یابد. بر این اساس، نرخ بیکاری و جمعیت بیکار در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۳.۲ درصد و ۲۸۹ هزار نفر بوده که مطابق با برآورد برآوردهای برنامه ششم توسعه پیش‌بینی می شود، در سال ۱۴۰۰ به ۷ درصد و ۱۷۵ هزار نفر کاهش یابد.
دکتر جمشیدی با بیان این که از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون ۲۹ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی برگزار شده است افزود : از زمان تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تاکنون تعداد جلسات برگزار شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۹۱ جلسه بوده است.
وی در خصوص اهم دستاوردهای اقتصاد مقاومتی استان درخصوص اشتغال و تورم تصریح کرد: خراسان رضوی با ایجاد حدود ۱۲۴ هزار شغل جدید و با برخورداری از سهم ۱۶ درصدی از اشتغال ایجاد شده کل کشور در سال ۱۳۹۶ دارای رتبه اول در بین استان‌های کشور بوده است. علاوه بر این، علی رغم افزایش ۲ درصدی نرخ مشارکت استان درسال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ نرخ بیکاری در پایان سال ۹۶ با ۱.۸ درصد و کاهش معادل ۱۱.۴ درصد بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: البته در همین بازه زمانی نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور به میزان ۰.۹ درصد افزایش یافته اما میزان کاهش بیکاری معادل ۰.۳ درصد و کمتر از کاهش نرخ بیکاری در استان بوده است. وی اضافه کرد  نرخ بیکاری استان در تابستان ۹۷ معادل ۱۰.۹ درصد بوده در حالی که در کشور برابر با ۱۲.۲ درصد است.
رضا جمشیدی اضافه کرد: نرخ تورم کل ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ کشور برابر با ۱۸ درصد است که در مقایسه با ماه گذشته ۲.۴ درصد افزایش دارد. این شاخص برای استان با ۱۶.۲ درصد است که در مقایسه با ماه گذشته ۲.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه میزان صادرات استان در سال گذشته معادل ۱۹۷۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته، عنوان کرد: با توجه به هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه استان ۱۷۴۱ میلیون دلار حاکی از تحقق ۱۱۳ درصدی شاخص است. جمشیدی افزود : با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوی طی هشت ماهه سال جاری مثبت و معادل با ۱۴۶۶ میلیون دلار است.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با اشاره به گزارش عملکرد پیشرفت پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ بیان کرد: ماهیت ۱۹۱ پروژه مصوب توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی شامل ۵۰ پروژه مربوط به برش استانی پروژه‌های اولویت‌دار ملی در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ۴ پروژه دارای ماهیت طرح( موارد مربوط به سرمایه‌گذاری برقراری تسهیلات و تامین زیرساخت‌های پروژه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی استان)، تعداد ۳۶ پروژه دارای ماهیت فعالیت (در قالب نوعی مفهوم فیزیکی (ساخت و ساز) قرار نمی‌گیرند) و تعداد ۱۰۱ پروژه دارای ماهیت فیزیکی است.
دکتر رضا جمشیدی گفت: در واقع این ۱۹۱ پروژه تعدیل شده مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان شامل ۱۳3 پروژه یا فعالیت غیرمستمر و ۵۸ پروژه یا فعالیت مستمر است؛ از ۱۳3 پروژه غیر مستمر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان پنجاه پروژه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ به اتمام رسیدند. همچنین ۲۱ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۸۰ الی ۹۹ درصد، ۱۵ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ الی ۷۹ درصد است. ۱۳ پروژه دارایی پیشرفت فیزیکی ۴۰ الی ۵۹ درصد، ۱۸ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰ الی ۳۹ درصد و ۱۶ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه از تعداد ۵۸ پروژه مستمر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سه پروژه تا پایان شهریور ماه به اتمام رسیدند، تصریح کرد: همچنین ۳ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۸۰ الی ۹۹ درصد، پنج پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ الی ۷۹ درصد، ۲۸ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۴۰ الی ۵۹ درصد، 6 پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰ الی ۳۹ درصد و تعداد ۱۳ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد است.
معاون علمی وفناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور در این جلسه با اشاره به پتانسیل بالای خراسان رضوی در حوزه فناوری وشرکت های دانش بنیان اظهار داشت : این پتانسیل‌ها شامل نیروی انسانی، ظرفیت‌های مرزی گسترده است. وی بابیان این که فرهنگ کارآفرینی قوی درخراسان رضوی وجود دارد افزود : معاونت علمی ریاست جمهوری آمادگی همکاری تبدیل مشهد به شهری نوآور، فناور و هوشمند را دارد.
دکتر سورنا ستاری با اشاره به اهمیت سرمایه‎گذاری بخش خصوصی درحوزه پژوهش و بی‌اثر بودن سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه تصریح کرد : سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش تنها زمانی موثر است که اگر دولت در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد، بخش خصوصی نیز نسبت به دولت بیشتر اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اضافه کرد: اگر به درستی مطرح شود که سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش می‌تواند در اقتصاد کشور راهگشا باشد، سرمایه‌گذاران به جای آنکه در حوزه‌هایی مانند دلار، طلا و سکه سرمایه‌گذاری کنند، به این سمت و سو سوق داده می‌شوند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص برخی از مشکلات شرکتهای دانش بنیان ، فناور و استارت‌آپی تصریح کرد: این شرکتها امروز با مشکلاتی اعم از بیمه و گمرک و...  رو به رو هستند که بایستی برای رفع مشکلات آنها تلاش‌هایی صورت گیرد تا محیط کسب و کار برای فعالیت این بخش‌ها فراهم شود.
سرپرست استانداری خراسان رضوی نیز دراین جلسه گفت : امروز بستر سازی مناسب برای استفاده از ظرفیت جوانان در حوزه های فناوری و شرکت های دانش بنیان نیاز اصلی برای تحقق اهداف توسعه ای استان و رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است.
 قربان میرزایی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت قابل توجه علمی جوانان نخبه در این حوزه ها نیاز است بستر لازم برای تقویت و توسعه این توان و دانش ایجاد شود که در این راستا ایجاد شهرک علم و فناوری  در دست پیگیری است .
وی شکل گیری و راه اندازی شبکه جامع دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری استان را از جمله اقدامات برای بهره گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان ، حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی در بخش های مختلف عنوان کرد
 سرپرست استانداری خراسان رضوی افزود : در همین راستا کارگروه شرکت های دانش بنیان، زیر گروه ستاد تسهیل و رفع مشکلات واحدهای تولیدی شکل گرفته تا ازظرفیت های ستاد تسهیل برای حل مشکلات شرکت های دانش بنیان بهره بیشتری گرفته شود

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۹۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .