۱۳۹۷/۱۰/۱۱

تشریح آخرین وضعیت اعتبارات استان خراسان رضوی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی آخرین وضعیت اعتبارات ودرآمدهای پیش بینی شده استان در لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دکتر رضا جمشیدی درخصوص وضعیت درآمدهای استانی پیش بینی شده برای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه 1398 کل کشورگفت : درآمدهای استانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1398 ببرای استان خـــراسان رضوی با 17.6 درصد رشد نسبت به رقم مصوب سال قبل 41718 میلیارد ریال می باشد که این رقم 3.6 درصد از درآمدهای استانهای کشور را تشکیل می‌دهد.
دبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه استان با اشاره به درآمدهای ملی (سه درصد نفت و گاز ) اظهار داشت : در لایحه  بودجه سال 1398، 5.4 درصد از درآمدهای ملی اختصاص یافته به استانهای کشور به مبلغ 2988 میلیاردریال به استان خراسان رضوی اختصاص یافته که نسبت به رقم مصوب سال گذشته ( 2202 میلیارد ریال ) 35.7 درصد  درصد افزایش یافته است.
دکترجمشیدی درخصوص درآمدهای اختصاصی پیش بینی شده استان درلایحه بودجه 98 اظهار داشت :  درآمدهای اختصاصی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1398 برای استان خـــراسان رضوی 11044میلیارد ریال است که  6.8 درصد از درآمدهای اختصاصی استان های کشور را تشکیل می‌دهد.
 رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی های سرمایه‌ای
تصریح کرد : اعتبارات هزینه‌ای استان خراسان رضوی درلایحه بودجه 1398 با 22.5 درصد افزایش نسبت به رقــم مشابه سال 1396 معادل 7297 میلیارد ریال می‌باشد که این رقم معادل 5.7 درصد از اعتبارات هزینه ای استان های کشور می باشد وی خاطر نشان کرد سهم استان خراسان رضوی درقانون بودجه سال 1397 نیز 5.7 درصد بوده است.
وی در خصوص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای اظهار داشت : مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌‌ ای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه سال 1398 با 1.2درصد افزایش نسبت به رقــم مصوب سال 1397 معادل 5783 میلیاردریال می باشد .
جمشیدی ، سهم استان خراسان رضوی از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای استانها در لایحه بودجه سال 1398 را  ، 5.1 درصد اعلام کرد وافزود این رقم نسبت به سهم سال 1397هیچ گونه تغییری نداشته است.
دبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه استان تاکید کرد : در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان خراسان رضوی اعم از تملک دارائی های سرمایه ای استانی, سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین اعتبارات موضوع 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد که شامل : تملک دارائیهای سرمایه ای استانی 21939 میلیارد ریال ، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام وگازطبیعی به مبلغ  29878 میلیارد ریال شامل: یک سوم به مبلغ 38.7 میلیارد ریال ، دو سوم به مبلغ 2949 میلیارد ریال و اعتبارات موضوع  0.27 درصدمالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 601 میلیارد ریال می باشد.
وی افزود : درلایحه بودجه سال 1398 برای موضوعات ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی و تبصره 18  اعتباری برای استانها پیش بینی نشده است.
دکتر رضا جمشیدی با اشاره به اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور اظهارداشت : اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف استانی 14-550000 برابر 4812 میلیارد ریال می باشدکه4.8 درصد از اعتبارات استانها را تشکیل می دهد وی افزود : این اعتبار نسبت به مصوب سال گذشته  با 4215 میلیارد ریال 14.2 درصد رشد داشته است.
جمشیدی خاطر نشان کرد : اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف ملی وملی استانی 14-550000 برابر 2062 میلیارد ریال می باشدکه 4.8 درصد از اعتبارات استانها را تشکیل می دهد که این رقم نیز نسبت به مصوب سال قبل با 1772 میلیارد ریال 16.4 درصد رشد داشته است  
وی درخصوص اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و ملی استانی شده اظهار داشت : در پیوست شماره یک طرح های بزرگ درجدولی با عنوان اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای دستگاههای اجرایی آمده است که شامل طرح های ملی و ملی استانی شده می باشد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مجموع اعتبارات طرح های مذکور مندرج درلایحه بودجه سال 1398را برای استان خراسان رضوی برای 103طرح 6202 میلیارد ریال اعلام واضافه کرد : از طرح های یاد شده 36 طرح با اعتبار 1285 میلیاردریال با ویژگی استانی و تعداد 67 طرح با اعتبار 4917 میلیاردریال با ویژگی ملی می باشد.
جمشیدی با بیان این که مجموع اعتبارات طرح های مذکور مرتبط با استان خراسان رضوی مندرج درقانون بودجه سال 1397 برای 102 طرح معادل 6238 میلیارد ریال بود افزود : از طرح های مذکور 36 طرح با اعتبار971 میلیاردریال با ویژگی استانی و تعداد 66 طرح با اعتبار 52673 میلیاردریال با ویژگی ملی بوده است که معادل 75 درصد اعتبار مصوب آنها به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ شده است.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۸۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .